అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం – Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram

0
186
అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం – Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram

Durga Saptasati Aparadha kshamapana stotram

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ |
యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ ||

సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే |
ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు || ౨ ||

అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతమ్ |
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౩ ||

కామేశ్వరి జగన్మాతః సచ్చిదానందవిగ్రహే |
గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౪ ||

సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ |
అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం నమామి పరమేశ్వరీమ్ || ౫ ||

యదక్షరం పరిభ్రష్టం మాత్రాహీనఞ్చ యద్భవేత్ |
పూర్ణం భవతు తత్ సర్వం త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి || ౬ ||

యదత్ర పాఠే జగదంబికే మయా
విసర్గబింద్వక్షరహీనమీరితమ్ |
తదస్తు సంపూర్ణతమం ప్రసాదతః
సంకల్పసిద్ధిశ్చ సదైవ జాయతామ్ || ౭ ||

యన్మాత్రాబిందుబిందుద్వితయపదపదద్వంద్వవర్ణాదిహీనం
భక్త్యాభక్త్యానుపూర్వం ప్రసభకృతివశాత్ వ్యక్తమవ్యక్తమంబ |
మోహాదజ్ఞానతో వా పఠితమపఠితం సామ్ప్రతం తే స్తవేఽస్మిన్
తత్ సర్వం సాంగమాస్తాం భగవతి వరదే త్వత్ప్రసాదాత్ ప్రసీద || ౮ ||

ప్రసీద భగవత్యంబ ప్రసీద భక్తవత్సలే |
ప్రసాదం కురు మే దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || ౯ ||

ఇతి అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

Download PDF here Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here