ఇంటిపై డేగ ఎగిరితే శుభమా? ఆశుభమా? | Eagle Flying

0
435
Eagle Flying Over House
What Happen If Eagle Flying Over House?!

Eagle Flying Near in Home Is Good or Bad?!

1ఇంటిపై డేగ ఎగిరితే కీడా ? మేలా?

హిందువులు అనాదిగా వస్తున్న జ్యోతిష్యాన్ని, ఆచారాలని మరియు కొన్ని నమ్మకాలను పాటిస్తారు. అందులో కొన్ని ఏమిటంటే, కాకి ఆరిస్తే బంధువులు వస్తారు అని నమ్మకం. అదే డేగ అరిచిన, ఇంటిపై వాలిన లేక ఇంటి చూట్టూ తిరింగిన భయపడిపోతాం. దీనికి సంభందించిన సందేహాలను నివృత్తిచేసుకుందాం. వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back