శని షోడశ నామాలు | Shani Shodasa Namalu | Elinati Shani Stotram

0
13451

Shani Shodasa Namalu - Elinati Shani StotramShani Shodasa Namalu – Elinati Shani Stotram

శని షోడశ నామాలు | Shani Shodasa Namalu

కోణశ్శనైశ్చరో మందః చాయా హృదయనందనః |
మార్తాండజ స్తథా సౌరిః పాతంగో గ్రహనాయకః ||
అబ్రాహ్మణః క్రూరకర్మా నీలవస్త్రాం జనద్యుతిః |
కృష్ణో ధర్మానుజః శాంతః శుష్కోదర వరప్రదః ||
షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్చ దినే దినే |
విషమస్థోపి భగవాన్ సుప్రీత స్తస్యజాయతే ||

Hymns & Stotras

Shani Jayanti 2023 | Why Celebrate Shani Jayanti, Date, Rituals, Significance

శ్లోకాలతో శనిదోష నివారణ చేసే ఉపాయం – Remedies for Shani Dosha

Sri Shani Ashtottara Satanamavali

Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam)

శ్రీ శని స్తోత్రం – Sri Shani Stotram (Dasaratha Kritam)

Shani Trayodashi 2023 in English | What is the Importance of Shani Trayodashi ?

శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనె తొ దీపం ఎలా వెలిగించాలి? | Why to Light a Lamp for lord Shani With Sesame Oil in Telugu

శని దోషం మిమ్మల్ని బాధించకుండా ఉండాలంటే ఏమి చేయాలి..? | How to Prevent Shani Dosa Telugu?

శని వజ్రపంజర కవచం | Shani Vajrapanjara kavacham

శని దోషం నివారణకు శాంతులు | Shani Dosha Nivarana Santhi Pooja in Telugu

శని గ్రహ దోష నివారణకు మార్గం | Shani Graha Dosha Nivarana in Telugu

ఏలినాటి శని గ్రహ దోష శాంతి కి నివారణ ఎలా ? | Elinati Shani Dosha Remedy Telugu

ఏలినాటి శనిగ్రహ ప్రభావం తొలగిపోయి, సుఖసంతోషాలను పొందే మార్గం కోసం | Elinati Shani Remedies in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here