మరికొన్ని రోజుల్లో ఈ రాశులకు చెడు సమయం ప్రారంభం ! చేయవలసిన నివారణలు ఏంటి? | Chandra Grahan Bad Effect

0
15733
First Lunar Eclipse 2023 Bad Time Start for These Zodiac Signs
First Lunar Eclipse 2023 – Zodiac Signs Bad Time

First Lunar Eclipse 2023 Bad Time Start for These Zodiac Signs

1ఈ రాశుల వారికి మొదటి చంద్ర గ్రహణం 2023 బ్యాడ్ టైమ్ ప్రారంభం

ఈ నెల 5న వైశాఖ పూర్ణిమ రోజున తొలి చంద్రగ్రహణం సంభవించబోతుంది. ఈ గ్రహణం తులా రాశిలో ఏర్పడనుంది. మరి ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులకు బ్యాడ్ టైం సార్ట్ కానుంది. సూర్యగ్రహణం ఏర్పడిన 15 రోజులకే చంద్రగ్రహణం వెనువెంటనే ఏర్పడనుంది. అయితే ఇలాంటి సంధర్బంలో ఈ రాశులకు ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆ రాశులు ఏవో చూద్దాం.

Back