వాస్తు ప్రకారం ఫర్నిచర్ ఎక్కడ అమర్చాలి?

0
9264

furniture-according-to-vastu-hariome

Furniture according to Vastu – Telugu

Back

1. సోఫా

గదిలో దక్షిణాన కానీ పశ్చిమ భాగాన కానీ సోఫాను ఉంచాలి. సోఫాలో కూర్చునే వారు ఉత్తరం లేక తూర్పు దిక్కుగా కూర్చోవాలి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here