మే 17న గజకేసరి యోగం ప్రారంభం, ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం | Gajakesari Yoga

0
5489
Gajakesari Yog
Gajakesari Yog

Gajakesari Yog Due to the Combination of Jupiter & Moon

1గజకేసరి యోగం

చంద్ర గ్రహం మే 17వ తేదీ రాత్రి 7.39 గంటలకి మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మేషరాశిలో బృహస్పతి గ్రహం కూర్చుని ఉంది. గురు, చంద్ర గ్రహాలు కలయిక వల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. గజకేసరి యోగం చాలా అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ యోగా అనేక రాశుల అదృష్టాన్ని పంచుతుంది. గజకేసరి యోగం ఏర్పడటంతో ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టంతో పాటు కనక వర్షం. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back