వినాయక చవితి పూజలో వాడే 21 పుజా పత్రాలు & విశిష్ఠత | Vinayaka Chavithi 21 Patri Names in Telugu

0
8578

 

Vinayaka Chavithi 21 Patri Names in Telugu
Ganesha Chaturthi 21 Leaves Names & Significance

Vinayaka Chavithi 21 Patri in Telugu

2వినాయక చవితికి ఏకవింశతి పత్ర పూజ – 21 రకాల ఆకులతో పూజలు

ఈ 21 పత్రాలు వేరు వేరు గ్రంధాలలో వేరువేరుగా ప్రస్తావించ బడుట చేత వ్యావహారిక గ్రంథాల్లోని పత్రాలతో పాటు ఇతరత్రా లభ్యమైన పత్రముల వివరణకూడా ఇవ్వబడినది.

వ్యావహారిక గ్రంథాలలోని పత్రపూజకు ఉపయోగించే 21 పత్రాలు-

 1. మాచీపత్రం,
 2. బృహతీ పత్రం,
 3. బిల్వపత్రం,
 4. దూర్వా యుగ్మం,
 5. దత్తూర పత్రం,
 6. బదరీ పత్రం,
 7. అపామార్గ పత్రం,
 8. తులసీ పత్రం,
 9. చూత పత్రం,
 10. కరవీర పత్రం,
 11. విష్ణుక్రాస్త పత్రం,
 12. దాడిమీ పత్రం,
 13. దేవదారు పత్రం,
 14. మరువక పత్రం,
 15. సింధువార పత్రం,
 16. జాజీపత్రం,
 17. గండలీ పత్రం,
 18. శమీపత్రం,
 19. అశ్వత్ధ పత్రం,
 20. అర్జున పత్రం,
 21. అర్కపత్రం.

భవిష్య పురాణోక్త వినాయక వ్రతంలో గణాధిప నామమున భృంగరాజ పత్రంతోను, సుముఖ నామమున మాలతీ పత్రంతోను, వినాయక నామమున కేతకీ పత్రంతోను, సర్వేశ్వర నామమున అగస్త్య పత్రంతోను పూజించే విధానం చెప్పబడింది.

Vinayaka Chaviti Festival Related Posts

గణపతి ఆరాధన ఎలా చేయాలి? | How to Worship lord Ganesh in Telugu?

వినాయకుని పూజ ఏ విధంగా చేస్తే ఎటువంటి దోషం పోతుంది? | Ganesh Pooja for Dosha Nivarana in Telugu

శ్రీ సిద్ధి వినాయక వ్రతకల్పం – Sri Vinayaka Vrata Kalpam

ఈ సంవత్సరం ఖైరతాబాద్ గణపతి ఏ రూపంలో దర్శనమివ్వబోతున్నాడు? విశిష్ఠత ఏమిటో తెలుసా?! Khairatabad Ganesh 2023

శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?! వాటి చరిత్ర ఏమిటి?! | Incarnation of Ganesha

గణపతి యొక్క 32 రూపాల్లో మొదటి 16 రూపాలకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత, విశిష్ఠత & పఠించాల్సిన స్తోత్రాలు ఏమిటి?! | Different Forms of Lord Ganapati

ఈ రాశుల వారిపై వినాయకుని అపారమైన అనుగ్రహం! వీరికి ఏ పనులోనైన విఘ్నాలు ఉండవు!? | Ganesh Chaturthi 2023

ఏ గణేషుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఏం ఫలితం ? లోహం నుంచి మట్టి వరకు ఏ గణపతి విగ్రహాలను ఎలా పూజించాలి?! | Which Lord Ganesh Puja Will Give Which Result?

వినాయక చవితి రోజున పొరపాటున చంద్ర దర్శనం జరిగితే ఏం చెయ్యాలి | What Happen If We See Moon on Vinayaka Chaviti in Telugu

సంతాన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానం? | Ganesh pooja to Avoid Parenting Problem in Telugu

వైవాహిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానము? | Ganesh Pooja for Marital Problems in Telugu

వృత్తిలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయక చవితి పూజ చేసే విధానము | Vinayaka Pooja for Job Career Problems in Telugu

విధ్యలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయకచవితి చేసే విధానం | Ganesh Pooja for Better Education in Telugu

వినాయకుడు – సింహవాహనుడు – ముద్గల పురాణం

అసలు ఉచ్చిష్టగణపతి ఎవరు? అవతార కథ ఏమిటి?

శివుడు నరికిన వినాయకుడి నిజమైన మనిషి తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా!? | Where is Ganesha’s Severed Human Head?

Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here