ఈ రాశుల వారిపై వినాయకుని అపారమైన అనుగ్రహం! వీరికి ఏ పనులోనైన విఘ్నాలు ఉండవు!? | Ganesh Chaturthi 2023

On Ganesh Chavithi Lord Vinayaka Has Special Blessing on These Zodiacs ఈ రాశుల వారిపై వినాయకుని అపారమైన అనుగ్రహం వినాయక చవితి పండుగ చిన్న పెద్ద అనే భావం లేకుండా అందరూ అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. పల్లెటూరు, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా అందరు మండపాలు వేసి వాటిని అందంగా ముస్తాబు చేసి 9 రోజులు నియమాలు పాటిస్తూ వినాయకుని పూజిస్తారు. ఈ సంవత్సరం వినాయక చవితి చాలా ప్రత్యేకమైనది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. … Continue reading ఈ రాశుల వారిపై వినాయకుని అపారమైన అనుగ్రహం! వీరికి ఏ పనులోనైన విఘ్నాలు ఉండవు!? | Ganesh Chaturthi 2023