16 వేల పెన్నులతో రూపు దిద్దుకున్న వినాయకుడు

0
2178

అనంతపురంలో 16 వేల పెన్నులతో రూపు దిద్దుకున్న వినాయకుడు, నిమర్జనం అనంతరం పెన్నులను విద్యార్ధులు అందచేస్తారు.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here