విధ్యలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయకచవితి చేసే విధానం | Ganesh Pooja for Better Education in Telugu

Ganesh Pooja for Better Education in Telugu ఎంత చదివినా అవసర సమయంలో గుర్తురాక విధ్యా విషయాలలో ఆటంకాలు రావడము వలన ఎంతో విలువైన విధ్యా సంవత్సరాలను కోల్పోతు ఉంటారు, మరి కొందరికి పరీక్షలలో పేపర్లు మిగిలిపోతు ఉంటాయి . అటువంటి వారు ఈ గణేశ చతుర్ధీ నాడు ఉదయం విగ్నేశ్వరుడికి రుద్రాక్ష మాల ,ఓక చిన్న జెండా లను అలంకరించి , ఉత్తరేణి సమూలములు మరియు ఎరుపు రంగు గులాబీ దళములతో అర్చించి ,కందులు … Continue reading విధ్యలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్నవారు వినాయకచవితి చేసే విధానం | Ganesh Pooja for Better Education in Telugu