Ganesha Divya Durga Stotram in English | śrī gaṇēśa divyadurga stōtram

0
110
Ganesha Divya Durga Stotram in English
Ganesha Divya Durga Stotram in English lyrics in pdf download online

Ganesha Divya Durga Stotram Lyrics in English

śrīkr̥ṣṇa uvāca |
vada śiva mahānātha pārvatīramaṇēśvara |
daityasaṅgrāmavēlāyāṁ smaraṇīyaṁ kimīśvara || 1 ||

īśvara uvāca |
śr̥ṇu kr̥ṣṇa pravakṣyāmi guhyādguhyataraṁ mahat |
gaṇēśadurgadivyaṁ ca śr̥ṇu vakṣyāmi bhaktitaḥ || 2 ||

tripuravadhavēlāyāṁ smaraṇīyaṁ kimīśvara |
divyadurgaprasādēna tripurāṇāṁ vadhaḥ kr̥taḥ || 3 ||

śrīkr̥ṣṇa uvāca |
hērambasya durgamidaṁ vada tvaṁ bhaktavatsala |

īśvara uvāca |
śr̥ṇu vatsa pravakṣyāmi durgē vaināyakaṁ śubham || 4 ||

saṅgrāmē ca śmaśānē ca araṇyē cōrasaṅkaṭē |
nr̥padvārē jvarē ghōrē yēnaiva mucyatē bhayāt || 5 ||

prācyāṁ rakṣatu hērambaḥ āgnēyyāmagnitējasā |
yāmyāṁ lambōdarō rakṣēt nairr̥tyāṁ pārvatīsutaḥ || 6 ||

pratīcyāṁ vakratuṇḍaśca vāyavyāṁ varadaprabhuḥ |
gaṇēśaḥ pātu audīcyāṁ īśānyāmīśvarastathā || 7 ||

ūrdhvaṁ rakṣēddhūmravarṇō hyadhastātpāpanāśanaḥ |
ēvaṁ daśadiśō rakṣēt hērambō vighnanāśanaḥ || 8 ||

hērambasya durgamidaṁ trikālaṁ yaḥ paṭhēnnaraḥ |
kōṭijanmakr̥taṁ pāpaṁ ēkāvr̥ttēna naśyati || 9 ||

gaṇēśāṅgāraśēṣēṇa divyadurgēṇa mantritam |
lalāṭaṁ carcitaṁ yēna trailōkyavaśamānayēt || 10 ||

mātrāgamasahasrāṇi surāpānaśatāni ca |
tat kṣaṇāttāni naśyanti gaṇēśatīrthavandanāt || 11 ||

naivēdyaṁ vaktatuṇḍasya narō bhuṅktē tu bhaktitaḥ |
rājyadānasahasrāṇi tēṣāṁ phalamavāpnuyāt || 12 ||

kadācitpaṭhyatē bhaktyā hērambasya prasādataḥ |
śākinī ḍākinī bhūtaprēta vētāla rākṣasāḥ || 13 ||

brahmarākṣasakūṣmāṇḍāḥ praṇaśyanti ca dūrataḥ |
bhūrjē vā tāḍapatrē vā durgahērambamālikhēt || 14 ||

karamūlē dhr̥taṁ yēna karasthāḥ sarvasiddhayaḥ |
ēkamāvartanaṁ bhaktyā paṭhēnnityaṁ tu yō naraḥ || 15 ||

kalpakōṭisahasrāṇi śivalōkē mahīyatē |
liṅgadānasahasrāṇi pr̥thvīdānaśatāni ca || 16 ||

gajadānasahasraṁ ca gaṇēśastavanāt phalam || 17 ||

iti śrīpadmapurāṇē gaṇēśadivyadurgastōtraṁ sampūrṇam |

Lord Ganesh Related Stotras

Sri Ganesha Bahya Puja in English | śrī gaṇēśa bāhya pūjā

Runa Hartru Ganesha Stotram in English | śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

Ucchista Ganapati Stotram in English | ucchiṣṭa gaṇapati stōtram

Runa Vimochana Ganapati Stotram | Runa Vimochana Vinayaka Stotra in English

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram / Stuti

Sri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Maha Ganapathi Stotram | śrī mahāgaṇapati stōtram

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram

Sri Ekadanta Stotram | śrī ēkadanta stōtram

Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram | Ganapati Stotras