స్వచ్చమైన గంగా జలం లీటర్‌ బాటిల్‌ ఎంత?! ఒక్క చుక్క నాలుకపై పడితే చాలు పాపాలు తొలగిపోతాయి!

Ganga Liter Water Bottle Launched by Uttar Pradesh Government ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన స్వచ్చమైన గంగా జలం లీటర్‌ బాటిల్‌ మన దేశంలో అత్యంత పవిత్రమైన నది గంగా నది. గంగా నది భారతదేశంలో 2525 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తుంది మరియు పొడవైన నది. హిందువులు గంగా జలాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఎన్ని మలిన పదార్థాలు కలిసినా గంగా జలం పవిత్రంగా ఉంటుంది. ప్రతి హిందువు జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా గంగా స్నానం చేయాలి … Continue reading స్వచ్చమైన గంగా జలం లీటర్‌ బాటిల్‌ ఎంత?! ఒక్క చుక్క నాలుకపై పడితే చాలు పాపాలు తొలగిపోతాయి!