ఉదరకోశవ్యాధుల నుంచి విముక్తి | How to Control Gastric Problems

3
12701
tips for gastrointestinal-problems
ఉదరకోశవ్యాధుల నుంచి విముక్తి | How to Control Gastric Problems
Next

2. ఆసనం వేయు పద్దతి:

 • నేలపై వెల్లకిలా పడుకోవాలి.
 • మీ భుజాలు నేలపై విస్తరించండి.
 • అరచేతులు నేల వైపు ఉండాలి.
 • కాళ్ళను మెల్లగా వెనక్కు మడవాలి.
 • పాదాలు నేలను తాకేటట్టు ఉండాలి.
 • తరువాత మెల్లగా ఊపిరితిత్తుల నిండా గాలి పీల్చుకోండి.

ఈ స్థితి నుంచి ఆసనం కింది చర్యలు చేయండి.

 • కాళ్ళను పాదాలకు వ్యతిరేక దిశలో మడవాలి.
 • మోకాళ్ళను ఛాతీభాగం వైపు తీసుకురండి.
 • అరచేతులను నేలపై ఒత్తి పట్టాలి.
 • భుజాలు, తల భాగాన్ని నేలకు వ్యతిరేకంగా పైకి తీసుకురండి.
 • మళ్ళీ ఒక్క మారు అరచేతులను నేలపై ఒత్తి పట్టాలి.
 • తుంటి, పిరుదలను మెల్లగా పైకి లేవనెత్తండి.
 • మోకాళ్ళను ఛాతీకి మరింత దగ్గరగా తీసుకురండి.
 • మోకాళ్ళు, పాదాలు సమేతంగా ఉండాలి.

అయితే తల కిందకు దించరాదు.

 • మడిచి ఉన్న మోకాళ్ళు, భుజాలను ఆలింగనం చేసుకునేలా ఉంచాలి.
 • మోకాళ్ళను ఛాతీభాగాన్ని హత్తుకునేలా చేయండి.
 • ఈ స్థితిలో ఊపిరి బిగబట్టి 5 సెకనుల పాటు ఉండాలి.
 • గాలి వదులుతూ మెల్లగా ఆసనం నుంచి అదే క్రమపద్దతిలో బయటకు రావాలి.
 • భుజాలు, తల, కాళ్ళను నేలను తాకించి ఉపశమనం పొందాలి.

ఇలా పలుమార్లు చేయాలి.

Promoted Content
Next

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here