జన్మ రాశిని బట్టి ధరించదగిన రత్నము | Gem Stones According to Rashi in Telugu

3
19584
gem-stone-according-to-rashi
జన్మ రాశిని బట్టి ధరించదగిన రత్నము | Gem Stones According to Rashi in Telugu

 

రత్నాలను కొందరు వారి అభీష్టానికి అనుగుణంగా ధరిస్తారు. లేదా వారి కామ్యాన్ని (కోరికని) బట్టి ధరిస్తుంటారు. అలాకాకుండా మీ జన్మరాశికి ఎటువంటి రత్నము ధరించడం మంచిదో తెలుసుకుని ధరిస్తే దానివలన విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చును.

Back

1. మేషం మరియు వృశ్చిక రాశులకు 

మేషం మరియు వృశ్చిక రాశులకు అధిపతి కుజుడు. వీరు పగడాన్ని ధరించడం శ్రేయస్కరం.

Promoted Content
Back

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here