మానసిక ఒత్తిడులను దూరం చేసుకోండి | How To Relieve Stress In Telugu

0
19491
get-rid-of-psychological-pressures
How can psychological stress be reduced in Telugu

2. భక్తి గణపతి ఎవరు? ఆయన రూపం ఎలా ఉంటుంది? 

హిందూ సంప్రదాయం లో వినాయకుని 32 రూపాలుగా పూజిస్తారు. అందులో మూడవది భక్తి గణపతి రూపం. భక్తి గణపతి శరత్కాల చంద్రునిలాగా దివ్యకాంతులతో వెలిగిపోతుంటాడు. ఆయనకి నాలుగు చేతులు. కుడివైపున ఒక చేతిలో మామిడిపండు, మరొకచేతిలో అరటి పండుని ధరించి ఉంటాడు. ఎడమవైపున ఒక చేతిలో కొబ్బరికాయనీ, మరొక చేతిలో క్షీరాన్నపాత్రనీ ధరించి ఉంటాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here