దరిద్రాన్ని పారద్రోలే పూర్ణవల్లీ దేవి | Story of Poornavali in Telugu

3
38559

 

దారిద్రాన్ని పారద్రోలే పూర్ణవల్లీ దేవి
దరిద్రాన్ని పారద్రోలే పూర్ణవల్లీ దేవి | Story of Poornavali in Telugu
Back

1. పూర్ణవల్లీ దేవి ఎవరు ? ఆమె అక్కడ కొలువై ఉంది?

పూర్ణవల్లీ దేవి ఆమెనే పూర్ణవల్లీ తాయారు అంటారు. ఆమె దరిద్రాన్నీ, ఆకలినీ, కరువునీ రూపుమాపే చల్లని తల్లి. తమిళనాడు లోని (ఉత్తమర్  కోయిల్) ఉత్తమ కోవెల లో పూర్ణవల్లీ దేవి కొలువై ఉంది. ఈమె లక్ష్మీదేవి అవతారం.

Promoted Content
Back

3 COMMENTS

  1. P V Rao గారు నమస్కారము మండి మంచి విషయాన్ని తెలియజేయంసినందుకు ధన్యవాదాములు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here