శ్రీ కాత్యాయని దేవి అమ్మవారు అలంకరణ | Sri Katyayani Devi Alankarana in Telugu

1
10403
katyayani-devi-hariome
Sri Katyayani Devi

Sri Katyayani Devi Alankarana in Telugu

Back

1. శ్రీ కాత్యాయని దేవి అమ్మవారు

బుధవారము,ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి
అయిదవరోజు శ్రీ కాత్యాయని దేవి అమ్మవారి అలంకరణ (కుజుడు +శుక్రుడు )
పసుపుచీర ( గురువు )
అరటి పళ్లు నైవేద్యం ( గురువు + రాహువు )
పాయసాన్నం (శనీశ్వరుడు + శుక్రుడు )

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here