50 ఏళ్ల తర్వాత శని దేవుడి ప్రభావం వీరికి రాజయోగం! కాని మీరాశిని బట్టి ఈ మంత్రాలను పఠించాలి!? | Shani Dev Mantras Based on Your Zodiac Sign

0
1147
Shani Mantras to Recite According to Your Zodiac Sign
Which Shani Mantras to Recite According to Your Zodiac Sign to Ger Rid off All Shani Dosha’s?!

Which Zodiac Sign Which Shani Mantra Should be Chanted to Get Rid of Shani Doshas!?

1శని దోషాలు పోవాలంటే ఏ రాశి ఏ శని మంత్రం పఠించాలి!?

Hariome” ను ఆదరిస్తున్న మిత్రులకు అభినందనలు. ఈ రోజు వరకు మన హరిఓం ద్వార మీకు మంచి సమచారాన్ని అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్‌లో మీకు మరింత చేరువవ్వడం కోసం “Hariome” కొత్త ‘WhatsApp‘ ఛానెల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దేవాలయాల సమాచారం, పండుగల సమాచారం, ధర్మ సందేహాలు, ఆధ్యాత్మికం & పూజా విధానాలు వంటి సంచారం కోసం మా ఛానెల్ ని అనుసరించండి.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAdPpAB4hdJqbRpuf1j

శనిదేవుని అనుగ్రహం పొందాలంటే రాశి చక్రం ప్రకారం మంత్రాలను జపిస్తూ, కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే, త్వరగా విజయం పొందుతాడని, వారి యొక్క కోరికలు నెరవేరుతాయని మన హిందూ జ్యోతిష శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. శనివారం రోజు రాశి చక్రం ప్రకారం శనిదేవుని మంత్రాన్ని జపించడం వలన జాతకంలో శనిదేవుని స్థానం బలపడి శుభదృష్టి కలుగుతుందని చెపుతున్నారు. సంక్రాంతికి ముందు వచ్చే శనివారం రోజున ఇలా చేయడం వలన మీరు సంక్షోభం నుండి విముక్తి పొంది ఆర్థికంగా సంపన్నమైన వారవుత్తరు. శనివారం రోజున ఏ ఏ రాశి వారు ఏ ఏ మంత్రాలు మరియు పరిహారాలు చేయాలో తెలుసుకుందాం.

ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back