మేషరాశిలో ఉదయించనున్న గురు గ్రహం, ఈ రాశులకు అదృష్టమేనా?! | Guru Gochar Pushya Yogam 2023

0
6040
Guru Uday Guru Pushya Yogam
Guru Rise – Guru Pushya Yogam 2023

Guru Gochar Pushya Yogam 2023

1గురు పుష్య యోగం 2023

ఏప్రిల్ 27న గురు గ్రహం మేషరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. బృహస్పతి ఎల్లప్పుడూ శుభ ఫలితాలు ఇచ్చే గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో మేషరాశిలో బృహస్పతి యొక్క సంచారం వల్ల ఈ రాశులకు అత్యంత శుభ ఫలితాలు మరియు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మేషరాశిలో బృహస్పతి సంచరించడం వలన వ్యక్తి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దీనితో పాటు, ఈ రాశులందరి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది. మీనరాశిలో బృహస్పతి సంచారము ఈ రాశుల వారికి ఎంత అదృష్టం ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

Back