ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం చేయటం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి?

0
1439

ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం చేయటం మీ ఆరోగ్యానికి ఎంతలా రక్షణో స్వామిజీ మాటల్లో

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here