ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం చేయటం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి?

0
2071

ప్రతి ఏకాదశికి ఉపవాసం చేయటం మీ ఆరోగ్యానికి ఎంతలా రక్షణో స్వామిజీ మాటల్లో

ఉపవాసము వలన కలిగే లాభాలేమిటో మీకు తెలుసా? | Fasting (Upavasam) Benefits in Telugu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here