కఫాన్ని హరించే ఔషధం | Herbal Medicine to Prevent Sputum in Telugu

0
13713

 

కఫాన్ని హరించే ఔషధం
కఫాన్ని హరించే ఔషధం | Herbal Medicine to Prevent Sputum in Telugu

 Herbal Medicine to Prevent Sputum – దీర్ఘ కాలంగా వేధించే కఫానికీ, ఆయాసానికీ మారేడు చాలా మంచి మందు. మారేడు దళాన్ని తేనె తో ప్రతిరోజూ ఉదయం పరకడుపున తినాలి. ఇలా నలభై రోజులు క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఉబ్బసం,కఫం తగ్గుతాయి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here