పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి | Tips To Top In Exams in Telugu.

0
9098
పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి
Tips To Top In Exams in Telugu

పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి | Tips To Top In Exams in Telugu

Tips To Top In Exams in Telugu – విద్యార్థులు రేయీ పగలూ పరీక్షల కోసం ఎంతగానో శ్రమిస్తారు. కానీ చదివిన విషయాలు పరీక్షలలో గుర్తుకురాక, మిగిలిన విద్యార్థులకన్నా వెనకబడి ఉంటారు. ఈ సమస్యకు మంచి పరిష్కారం దక్షిణామూర్తి ధ్యానం. సకలవిద్యలకూ గురువైన దక్షిణా మూర్తి రూపం లోని పరమేశ్వరుని ఆరాధించడం వలన విద్యార్థులకు జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. ఏకాగ్రత ఇనుమడిస్తుంది.  చదివిన విషయాలన్నీ పరీక్షలలో జ్ఞాపకం వచ్చి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై వృద్ధిలోకి వస్తారు. అలసిపోకుండా ఏకాగ్ర చిత్తం తో చదువుకోగలుగుతారు. త్వరగా ఏ విషయాన్నైనా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు.

 

శ్లో.     గురవే సర్వలోకానాం భీషజే భవరోగిణాం

        నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయేనమః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here