కుంభం

ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం1,2,3,4 పాదాలు, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు

కుంభ రాశి వార ఫలాలు (14 నవంబర్ నుండి 20 నవంబర్ వరకు)

కుంభ రాశి వారి జూలై 2021 మాస ఫలాలు

Plava Nama Samvatsara Kumbha Rasi Phalalu

ఈ రాశివారికి ది. 20-11-2021 వరకు, గురుడు 12వ యింట లోహమూర్తి, తదుపరి జన్మరాశిలో లోహమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు. శనీశ్వరుడు సంవత్సరం మొత్తం 12వ యింట సువర్ణమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు. రాహు- కేతువులు సంవత్సరం మొత్తం 4-10 స్థానాలలో రజతమూర్తిగా సంచారం చెయ్యనున్నారు.

ఈ సంవత్సరం ఈ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నవి. దీర్ఘ సంచార గ్రహములు అయిన గురు, రాహు, శనులు వ్యతిరేకమయిన ఫలితాలు ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గురు, శనులు వ్యయమందు ఉండుట వలన, “అర్ధాష్టమ రాహు” దోషము వలన వ్యతిరేక ఫలితాలు వస్తూ వుండడం గమనించవచ్చు. జాతకమందు దశ అంతర్దశలు యోగించనిచో ఈ చెడు ఫలితాలు ఎక్కువవుతాయి.

జాతకమున యోగదశలు జరుగుచున్నచో ఈ చెడు ఫలితాలు తగ్గుతాయి.

“ఏలిననాటి శని” వలన “మానహానిర్మనకేశం కృషిర్భోజనపల్పసః” అను శాస్త్రవచనం ప్రకారం ఈ రాశి వారి మీద కొన్ని నీలాపనిందలు వచ్చిపడతాయి. మానసిక ప్రశాంతత తక్కువ. భోజన సౌఖ్యం ఉండదు. నిద్రా సౌఖ్యము తక్కువ కాలాన్ని అతిక్రమించి భోజనం చేస్తారు. ధనవ్యయము అధికము. ఉద్యోగము, ఒత్తిడి, శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలము లేకుండుట జరుగును. బద్దకము అధికము ధనము వృధాగా ఖర్చగును. కొన్న వస్తువులే కొనుక్కుంటూ ఉండడము, స్త్రీ మూలక ధనక్షయము అధికముగా ఉండును. స్థానచలనముకు అవకాశము కలదు.

గురుని జన్మ స్థాన, వ్యయ స్థాన సంచారము వలన “శుభములో వ్యయశైవ ప్రాణివిక్రయ దూషణం” అను శాస్త్రవచనం ప్రకారం ధనము శుభకార్యక్రమములకు ఖర్చు  చేస్తారు. “రాజకోపోయశోహాని ఉద్యోగస్య విరోధకం” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం ఉన్నతాధికారుల వలన ఇబ్బంది స్థాన చలనము బుద్ధి చాంచల్యము, ప్రభుత్వ సంబంధిత  కార్యక్రమములు వాయిదా పడుట, ధననష్టము, మోసపోవుట ఇవి జరుగును.

‘అర్ధాష్టమ రాహు దోషము వలన “చిత్తభ్రంశం వాతరోగం స్త్రీమూలస్య ధనక్షయమ్” అను శాస్త్రవచనం ప్రకారం వ్యసనములకు ధనాన్ని ఖర్చు చేస్తారు. కుటుంబ కలహములు పనులలో ఆటంకములు ప్రమాదాలు జరుగును.

జాతకమున మంచిదశలు నుడువకపోతే ఈ గ్రహస్థితి ప్రమాదము ‘ఏలిననాటి శని’ దోష నివారణార్ధం “శని జపము” రాహుదోష నివారణార్ధం “సర్పసూక్తము”తో సుబ్రహ్మణ్యాభిషేకము ఈ గ్రహస్థితి నుండి కొంత ఉపశమనము కలిగిస్తాయి.