మకరం

ఉత్తరాషాఢ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం1,2,3,4 పాదాలు, ధనిష్ట 1,2 పాదాలు

మకర రాశి వార ఫలాలు (14 నవంబర్ నుండి 20 నవంబర్ వరకు)

మకర రాశి వారి జూలై 2021 మాస ఫలాలు

Plava Nama Samvatsara Makara Rasi Phalalu

ఈ రాశివారికి ది. 20-11-2021 వరకు గురుడు జన్మరాశిలో సువర్ణమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు. తదుపరి రెండవ యింట రజతమూర్తిగా సంచారం చెయ్యనున్నారు. శనీశ్వరుడు సంవత్సరం మొత్తం జన్మరాశిలో లోహమూర్తిగా సంచారం చెయ్యనున్నారు. రాహు-కేతువులు సంవత్సరం మొత్తం 5-11వ యింట తామ్రమూర్తులుగా సంచరిస్తారు.

గత కొన్ని సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం మెరుగయిన గ్రహస్థితి ఉన్నది. అతిచారము వలన కుంభరాశిలోకి గురువు మారినందువలన చాలాకాలం తరువాత గురుబలము వస్తున్నది. ఏప్రిల్ 6 దాటిన పిదప గురుబలము వచ్చినందు వలన “ఏలిననాటి శని” బాధ నుండి కొంత ఉపశమనము దొరుకుతుంది. అయితే ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు ముందు మూడు దీర్ఘ సంచార గ్రహములూ వ్యతిరేక ఫలితములు ఇచ్చుటకు అవకాశమున్నది.

జాతకమున దశలు బాగుగా నడుస్తున్నచో ఈ చెడు ఫలితములు తగ్గును.

“ఏలిన నాటి శని” ప్రభావము వలన “తేజోహనిర్మతిర్రంశో మనః పీడా భయం తథా” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం శ్రమకు తగిన ఫలితము ఉండదు. బుద్ధి స్థిరముగా వుండదు. జూదములో ధనాన్ని కోల్పోతారు. వ్యసనములకు ధనం ఖర్చు చేస్తారు. మానశిక ప్రశాంతత ఉండదు. అనారోగ్య సమస్యలు బంధు మిత్రులతో విరోధము, సొంత వ్యక్తులే నమ్మక ద్రోహము చేయుట, కావాలని మనమీద బురదజల్లే పనులు కొంత మంది చేస్తూ వుండడం, బద్దకం అధికంగా ఉండడం, కాలాన్ని దుర్వినియోగం చెయ్యడం మలిన  వస్త్రములు ధరించడం అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఉంటారు.

ఏప్రిల్ 6 లోపు గురు-రాహు ప్రభావము వలన “రాజకోపోయశోహాని ఉద్యోగస్య  విరోధకం” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం ఉద్యోగములో ఒత్తిడి పెరుగును. పై అధికారులతో  సమస్యలు, ఉద్యోగ మార్పు, బుద్ధి చాంచల్యము, భయము కలుగును. దైవము పై వ్యతిరేక నాస్తికత్వము పెరుగును. మనం ఎంత కష్టపడుతున్నా ప్రతిఫలం లేదు. పైగా ఎన్ని పూజలు చేసినా పరిస్థితి మారటం లేదు. ఇంక నేను దేవుణ్ణి నమ్మను అనే ధోరణి పెరుగుతుంది.

భగవంతుని కృప వలన ఏప్రిల్ 6 తదుపరి గురుబలము రావడం వలన “మనస్సౌఖ్యం యశోవృద్దిం సౌభాగ్యంచ ధనాగమః” అను శాస్త్రవచనం ప్రకారం ఆర్ధికస్థితి మెరుగుపడుతుంది. శుభకార్యక్రమములు చేస్తారు. ఉద్యోగములో ఉన్నతి, మానసిక ప్రశాంతత పెరుగును. సంతానము కలుగును, ఋణబాధలు తగ్గును ఆరోగ్యము బాగుగా వుండును. స్థానచలనమునకు అవకాశము కలదు. శతృవులపై విజయమును సాధిస్తారు.. మీపై ఎదుటివారు పన్నే కుట్రలను ఛేదించగలుగుతారు.

కావున ఏప్రిల్ తదుపరి గ్రహస్థితి అనుకూలము. ఏప్రిల్ లోపు ఉన్న ప్రతికూల గ్రహస్థితి నుండి కొంత ఉపశమనం పొందుటకు క్రింది సంకల్ప విధానముతో దానములు చేయుట ఉత్తమము. 

సంకల్పము 1: మమ చన్హ లగ్న వశాత్ “జన్మ శని” దోష పరిహారార్ధం అను సంకల్పంతో నువ్వులు, నూనె, లవణము లేదా నల్లటి వస్త్రములు దానమీయుట. 

సంకల్పము 2: మమ చన్హ లగ్న వశాత్ “జన్మ గురు” దోష పరిహారార్ధం అను సంకల్పంతో గురువారం శనగలు, పుస్తకములు దానమీయుట మంచిది.