తుల

చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, 1,2,3,4 పాదాలు, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు

తుల రాశి వార ఫలాలు (14 నవంబర్ నుండి 20 నవంబర్ వరకు)

తుల రాశి వారి జూలై 2021 మాస ఫలాలు

Plava Nama Samvatsara Tula Rasi Phalalu

ఈ రాశివారికి ది. 20-11-2021 వరకు గురుడు నాల్గవ యింట లోహమూర్తి, తదుపరి ఐదవ యింట తామ్రమూర్తిగా సంచారం చెయ్యనున్నారు. శనీశ్వరుడు ఈ సంవత్సరం మొత్తం నాల్గవ యింట తామ్రమూర్తిగా సంచారం చేస్తారు.

రాహు-కేతువులు 8-2వ స్థానాలలో సువర్ణమూర్తులుగా ఈ సంవత్సరం సంచరిస్తారు.

ఈ రాశి వారికి గురుని అతిచారము ఒక గొప్ప అదృష్టముగా చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 6న గురుడు అతిచారము వలన కుంభరాశిలోకి ప్రవేశము చెయ్యకుంటే దీర్ఘ సంచార గ్రహములయిన గురు, రాహు, శనుల ప్రతికూల సంచారము వలన పూర్తిగా చెడు ఫలితములు వచ్చి ఉండేవి. గురుని అతిచారము వలన ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు దాటిన పిదప గురుబలముచే తులారాశి వారు శుభఫలితములు పొందుతారు. –

దాదాపు ఏప్రిల్ 6 వరకు ‘అర్ధాష్టమ శని’, ‘అష్టమ రాహు’ మరియు “అర్ధాష్టమ గురుని” సంచారము వలన వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చినా గురుని అతిచారము వలన “అర్ధ లాభం తథైశ్వర్యం స్వకర్మ రతిహర్షితం” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం ఆర్ధిక పరిస్థితులు బాగుగా ఉంటాయి. ఉద్యోగములో ఉన్నతి ఉంటుంది. శుభకార్యక్రమములు చేస్తారు.

సంతానము కలుగును. సంతాన పురోగతి బాగుగా ఉంటుంది. వ్యాపారములో అభివృద్ధి వుండును. దైవ దర్శనములు, తీర్థయాత్రలు వంటి వాటితో ఆనందముగా ఉండును. –

అయితే ఏప్రిల్ ముందు వరకు మూడు దీర్ఘ సంచార గ్రహముల వ్యతిరేక ఫలితము వల “వాతశూలం మనకేశం భయం స్వస్థాన హానికృత్” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం కుటుంబ తగాదాలు, భూ-క్రయ విక్రయములలో జాప్యము ఉద్యోగమున మార్పులు, మానసిక ప్రశాంతత లోపించుట, ఎల్లప్పుడూ ఇంటియందుండుట ఇష్టం లేకపోవడం వంటివి ఉండును. “యాచనం బుద్ధి చాంచల్యం తేజోహానిర్ధనవ్యయం” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం నీలాపనిందలు వస్తాయి. ప్రతీ పనికీ ప్రక్కవారి మీద ఆధారపడతారు. స్థిరమయిన బుద్ధి ఉండదు. ఆర్ధిక నష్టం, ఎదుటివారిని నమ్మి మోసపోవుట వంటివి జరుగును. ఉ ద్యోగ మున ఒత్తిడి అధికమగును. ఉన్నతాధికారులతో సఖ్యత లోపించును. సంతానము వలన సమస్యలు వచ్చును. ఆ

“దేహపీడా మనకేశం చతుష్పాద మృగాద్భయం” అను శాస్త్ర వచనం ప్రకారం జంతువుల వలన ప్రమాదము, పనులలో ఆటంకములు, ఆకస్మిక ప్రయాణములు, క్రిమి కీటకముల వలన ఇబ్బంది, స్థానచలనముండును.

కావున ఏప్రిల్ వరకు ఈ రాశివారికి మంచి కాలము లేదు. విద్యార్ధులకు కూడా మిశ్రమ సమయము. ఈ రాశివారు క్రింది సంకల్ప ప్రకారము దానములను చేసిన యెడల కొంత మెరుగయిన పరిస్థితులు రాగలవు.

సంకల్పము 1 : మమ చన్ద లగ్న వశాత్ “అష్టమ రాహు” దోష పరిహారార్ధం అను సంకల్పంతో సుబ్రహ్మణ్యాభిషేకము.

సంకల్పము 2 : మమ చమ్ర లగ్న వశాత్ “అర్ధాష్టమ గురు” దోష పరిహారార్ధం అను సంకల్పంతో శనగలు గురువారం దానమీయుట మంచిది.