ఇంటి పునాది తవ్వకంలో సాధారణంగా వచ్చే ప్రశ్న ?

1
6392

1

Next

2. ఈశాన్యం లో పునాది తవ్వకం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి?

ఈశాన్యం లో మాత్రమే ఎందుకు తవ్వాలి అంటే వాస్తు ప్రకారం గా ఈశాన్యం తవ్వితే నైరుతి పెరగడం జరుగుతుంది దాని వలన ఇంటి యజమానికి సత్ఫలితాలు వస్తాయి . .

Promoted Content
Next

1 COMMENT

  1. ఈశాన్యం తవ్వితే నైరుతి పెరగదు.
    నైరుతి ఎత్తు అవుతుంది లేదా ఈశాన్యం పల్లం అవుతుంది

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here