దానం ఎలా, ఏ విధంగా, ఎవరికి చేయాలి? How to Made Donations as per Hindu Vedas / Puranas

0
1082

How and to Whom Should the Donation be Made? (In Telugu)

దానం అనే మాటకు త్యాగమనే అర్థాన్ని సామాన్యంగా చెప్పుకుంటారు. తనకున్న దానిలో ఆర్తులకు మనస్ఫూర్తిగా ఇది నాకు వద్దు, పరులకు ఉపాయనంగా ఇస్తున్నాను అనే మనస్తత్వంతో ఇవ్వడాన్నే సాధారణంగా దానం అని అంటారు.

ఇక్ష్వాకు వంశరాజు రఘుమహారాజు ఆ యుగంలో ప్రపంచాన్ని జయించినవాడు. విశ్వజిత్ అనే యాగం చేశాడు. తన సర్వస్వాన్నీ ఇతరులకు ఇచ్చేశాడు. మహా త్యాగి అయ్యాడు. హిమాలయాలకు తపస్సుకై వెళ్లాడు. బలి చక్రవర్తి వామనునకు భూదానం చేసి మహావిష్ణుని శక్తికిలోనై తాను పాతాళానికి వెళ్లాడు. శిబి చక్రవర్తి తన ప్రాణాన్నే అర్పించటానికి సిద్ధమై మహా దాతగా ప్రసిద్ధి వహించాడు. మహాభారత వీరుల్లో కర్ణుడు మహా దాత. తన ప్రాణాలకే ముప్పు కల్గుతుందని తెలిసీ సహజమైన తన కవచకుండలాలను బ్రాహ్మణరూపుడైన ఇంద్రునికి దానం చేశాడు.

Rules to be Followed While Harvesting Grain / Donation

అయితే ఈ విషయంలో మన పూర్వులు దానం చేసేటప్పుడు తాను చేసిన దానం సత్పాత్రదానమా? అపాత్ర దానమా? అని గుర్తించి చేయాల్సిందంటూ మార్గదర్శక సూత్రాలను నిర్దేశించి ఉన్నారు. అందుకే మానవునికి విద్య వినయాన్ని, వినయం వ్యక్తిత్వాన్ని, అందువల్ల సంపాదన, ఆ ధనంవల్ల దాన గుణం, దాని వల్ల ఐహిక ఆముష్మిక సుఖాలను మానవుడు పొందగలడని చెప్పారు. దీనిని గూర్చి మహాభారతంలో దానమును ఆచరించడం సర్వ జాతి సమాన్యమైన ఉత్తమధర్మమని వివరించి ఉన్నది.

Related Posts:

అసలైన దానం (ఈరోజు కథ) | Story of Donation in Telugu

విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు మరి ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ అందింది?

 

భక్తి మనసులో ఉంటే చాలదా? బైటకు ప్రదర్శించాలా?

అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం ఏమి చేయాలి?

నిత్యపూజలో మొదటి పూజ ఎవరికి చేయాలా ? ఎందుకు చేయాలా ?

దేవాలయంలో చేయకూడని పనులు?

శ్లోకాలతో శనిదోష నివారణ చేసే ఉపాయం – Remedies for Shani Dosha

కుంకుమ కింద పడితే…

పడుకొనే గదిలో దేవుడి పటాలు ఉండవచ్చా?