సర్ప దోషం ఎలా వస్తుంది? Why does Sarpa Dosha Occur in Telugu ?

1
10481
10408697_441510856000306_4894161429457648912_n
Why does Sarpa Dosha Occur in Telugu

Why does Sarpa Dosha Occur in Telugu

సర్ప దోషం నివారణ కు మార్గం

ముందుగా తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే సర్పదోషం వేరు సర్పయోగం వేరు

తెలిసి కానీ , తెలియక కానీ మీరు లేదా మీ పూర్వికులు సర్ప హత్య చేస్తే , దాని ద్వారా ఈ సర్ప శాపం తగులుతుంది .

ఒక వేళ తప్పనిసరి పరిస్థితిలో సర్పహత్య చేస్తే వెంటనే దానిని దహనం చేయాలి. ఇలా చేయడం వలన సర్పశాపం తగలదు సర్ప శాపం చాల ప్రమాదకరం. అది తరతరాలు వెంటాడుతుంది అందుకే దీనిని తొందరగా నివారణ చేసుకోవాలి . ఇలా చేయించుకొనే స్తోమత లేని వారు క్రింది శ్లోకాలు చదివితే ఆలాంటి దోషాలు ఉంటే పోతాయి.

శ్లోకం

‘ఆది శేషాయ నమస్తుభ్యం

అనంత ఫలదాయకం

నమో ఆస్తు పద్మనాభాయ

నాగా నామ్ పతియే నమః

మానసా దేవిని తలుచుకొన్న ఇలాంటి శాపాలు తొలగి పోతాయి. ఈమె బ్రహ్మ దేవుని కుమార్తె. బ్రహ్మ మానసపుత్రిక కాబట్టి “మానసా దేవి ” అని పేరు వచ్చింది.

మంత్రం

“ఓం మానసా దేవ్యై నమః ” ఇది చాలా అద్భుతమైన మంత్రం

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here