భక్తి మార్గాలు ఎన్ని ? అవి ఏవి ? | Different Paths Of Devotion

3
11118
how-many-ways-of-devotion-what-are-they
Different Paths Of Devotion

Different Paths Of Devotion / భక్తి మార్గాలు ఎన్ని ? అవి ఏవి ?

భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి భాగవతంలో నవవిధభక్తులు అనగా 9 రకాలైన భక్తి మార్గాలు చెప్పబడినాయి.

2. కీర్తనం

భగవంతుని గుణగణములను కీర్తించుట

ఉదా: రామదాసు,అన్నమయ్య,త్యాగరాజు,తులసీదాసు,మీరాబాయి – మరెందరో భక్త గాయకులు.

Promoted Content

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here