మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే?

0
582

మనం విషయాలతో గుర్తింపు ఏర్పరుచుకుంటే కలిగే పరిణామాల గురించి సద్గురు వివరిస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఒకరు తానూ పోగుచేసుకున్నవి అంటే, వస్తువులు, కుటుంబం, విద్యా మొదలైన వాటితో గుర్తింపు ఏర్పరుచుకుంటే ఇక మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశమే లేదు అనే సత్యాన్ని చెబుతున్నారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here