శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనె తొ దీపం ఎలా వెలిగించాలి? | Why to Light a Lamp for lord Shani With Sesame Oil in Telugu

శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనె తొ దీపం ఎలా వెలిగించాలి? | Why to Light a Lamp for lord Shani With Sesame Oil in Telugu చాలా మంది ఏలి నాటి శని ప్రభావం వలన చాల బాధ పడుతుంటారు ఇంకా కొంత మంది ఏ పని మొదలు పెట్టిన అనుకోని ఆవాంతరాలు , ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. ఇంకా కొంతమంది కి వివాహ ప్రయత్నలలో ఆటంకాలు ఇలాంటి సమస్యల తో బాధ పడుతున్న … Continue reading శనీశ్వరుని కి నువ్వుల నూనె తొ దీపం ఎలా వెలిగించాలి? | Why to Light a Lamp for lord Shani With Sesame Oil in Telugu