వాడిన పూలను పారేయకుండా ఇలా ధూపం తయారుచేసుకోని దేవుడికి నివేదన చేయండి! | Dhoop With Faded Flowers

0
181
Dhoop With Faded Flowers
What is the Procedure of Making Dhoop With Faded Flowers?

How To Make Dhoop With Dry Faded Flowers

1ఎండిన వాడిపోయిన పూలతో ధూపం ఎలా ఇయ్యాలి?

పాడైన పూలను మన దగ్గర కొన్ని చిట్కాలు ఉంటే ధూపం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలాగో తెలుసుకుందాం. మనం రోజు పూజ చేసిన తర్వాత వాడిన పూలు పారేస్తూ ఉంటాం లేకపోతే నీళ్లలో వదిలేస్తాం. అయితే పూలను వృథాగా పారేయకుండా పూజ కోసం, సువాసనల కోసం ధూపం కోసం ఇలా తయారుచేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back