స్కంద షష్టి ఎలా జరుపుకోవాలి? | Skanda Sashti in Telugu

0
14476
Skanda Sashti in Telugu
Skanda Sashti in Telugu / స్కంద షష్టి ఎలా జరుపుకోవాలి?

Skanda Sashti in Telugu / స్కంద షష్టి ఎలా జరుపుకోవాలి?

Back

1. స్కందషష్టి  ఎలా జరుపుకోవాలి?

Significance Of Skanda Sashti , ప్రతిమాసం లోనూ శుక్ల షష్టినాడు స్కంద షష్టి జరుపుకోవచ్చు. షష్టి కుమారస్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు. ఆయన జన్మతిథి కూడా.

స్కంద షష్టినాడు సూర్యోదయానికి ముందేలేచి కాల కృత్యాలను తీర్చుకుని అభ్యంగన స్నానం చేయాలి. షోడశోప చారాలతో శాస్త్రోక్తంగా పూజించాలి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here