రేపు -ఇంట్లో శ్రీరామ నవమిని ఎలా జరుపుకోవాలి | How to Celebrate Sri Rama Navami (Telugu)

0
10820
Sri Rama Navami / How To Otain Sri Rama Navami
Sri Rama Navami

 How to Celebrate Sri Rama Navami in Telugu

Back

1. శ్రీ రామ నవమి పూజ

రామ నవమి పండుగను పెద్దవాళ్ళు ఎంతో ఘనంగా చేసుకునే వారు.  ఈ తరానికి పట్టణ వాతావరణానికీ తాటాకు పందిళ్లూ, వాడ వాడంతా పంచుకునే వడప్పప్పు పానకాలూ, దంపతి తాంబూలాలూ, విసన కర్రల దానాలూ వీటన్నిటి గురించి చెప్పే పెద్దవారు అందరి ఇళ్లలోనూ ఉండక పోవచ్చు.

మన రామనవమి పండుగ సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎలా జరుపుకోవాలో చెప్పే చిన్న ప్రయత్నం ఇది. శ్రీ రామ నవమి జరుపుకోవాలంటే మరి ఆ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటామో తెలియాలి కదా! రామ నవమి రాముని పుట్టిన రోజని కొందరూ, కాదు ఆయన పెళ్లి రోజని మరి కొందరూ, కాదు పట్టాభిషేకమని ఇంకొందరూ అంటారు. నిజానికి రామనవమి ఏ సందర్భం లో జరుపుకుంటాం?

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here