లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉండాలి అంటే ఏమి చెయ్యాలి ?

3
28180
how-to-please-goddess-lakshmi
Lakshmi Devi

Lakshmi Devi

Back

1. లక్ష్మీ ధ్యానం

తత్తాదృజ్నత్మకం తవవపుస్సం ప్రాప్య సంపన్మయీ

సా దేవీ పరమోత్సుకా చిరతరం నాస్తే స్వభక్తేష్వపి
తే నాస్యా బతకష్ట మచ్యుతవిభో త్వద్రూపమానోజ్ఞక
ప్రేమ స్థైర్యమయా దచాపలబాచ్చాపల్యవార్తాదభూత్ | 

Promoted Content
Back

3 COMMENTS

  1. నారాయణుడు అంటే ఎవరు.మనకు చాలా మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు కదా.

  2. మనకున్న దేవుళ్లలో నారాయణుడు ఎవరు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here