ఇంటికి వాస్తు దోషాన్ని నివారించుకోడానికి మార్గం | Easy Ways to Remove Vastu Dosh

0
13184

Easy Ways to Remove Vastu Dosh

Easy Ways to Remove Vastu Dosh

ఎరుపు ,ఆకు పచ్చబోర్డర్లు వేయించడము వల్ల కొంత వాస్తు దోషం తగ్గుతుంది ఇది చిట్కా మాత్రమే కానీ , శాస్వత వాస్తు మార్పు మాత్ర్రం కాదు

* గృహానికి నైరుతి మూలా పెరిగినపుడు , పెరిగినటువంటి నైరుతి వదిలి , ప్రహరి నిర్మిస్తాం , అదేవిదంగా నెల మీద గోడ వెడల్పుతో సమంగా ఉండే లా ఎర్ర రంగు తో బోర్డరు గీయించాలి

* ఈశాన్య దోషం , ఈశాన్య o లోపించినపుడు వాయవ్యం వదిలి , ఈశాన్యం పెంచేట్లు ఎర్ర రంగు బోర్డర్ వేయించ వచ్చు లేదా , ఈశాన్యం కలుపుకొని అయినా బోర్డర్ వేయించాలి .

* ఉత్తరం మేడ నిర్మించినపుడు దక్షిణం కూడా మెడ నిర్మించాలి కదా , అలా నిర్మించాక వున్నపుడు దక్షిణంలో ఎక్కువ కాలి స్థలం వుండి వుత్తరం వైపు మాత్రమే గృహం వున్నపుడు దక్షిణం మెడ నిర్మించే వరకు వుత్తరం మెడ దక్షిణం అంచు వెంబడి ఎర్ర రంగు బోర్డర్ పూఇంచడం వల్ల ఎంతైనా మంచిధీ .

* తూర్పు వైపు మెడ వున్నపుడు తూర్పు మెడ పశ్చిమం అంచు వెంబడి ఎర్ర రంగు బోర్డర్ పూఇంచాలి .

* నీచ ద్వార గడపాల ప్రాంతాలకు ఎర్ర రంగు పూఇంచడం వాళ్ళ కొంతమేర దోషం తగ్గుతుంది

* ఉచ్చ ద్వారాలకు ఎర్ర రంగు పూయడం మంచిది కాదు .

* గడపలకు పసుపు ,ఆకుపచ్చ రంగు పూయడం మంచిది, కానీ ఉచ్చ స్తనా గడపలకు మాత్రమే పూయాలి .

* గోడ పెంపునకు కూడా, గోడతో సమంగా ఎర్ర రంగు బోర్డరు కనుక పోఇంచాలి మంచి సుభాకరం

* ద్వారాలకు సూచనగా ఆకు పచ్చ రంగు పూయాలి . ఉదాహరణకు ఈశాన్యమ పెంపుతో ఎర్ర రంగు పూస్తే , సింహ ద్వారంకి ఆకు పచ్చ రంగు పూఇంచాలి .

* దక్షిణం పశ్చిమమ వైపు పూసిన ఎర్ర రంగు మసిపొఇ కనిపించకుండా ఉండకూడదు .

* గృహంలో గల నీచ స్తన ద్వారాలకు ఎర్ర రంగు పూయించవచ్చు చ వచ్చు

* సింహ ద్వారం నీచ స్తానంలో వున్నపుడు ఎర్ర రంగు పూయకూడదు

* ఇంటి మెడ మెట్లకు ఎర్ర రంగు పూయడం వాళ్ళ దోషం పోతుంది .
ఎర్ర రంగు పూఇంచడం తాత్కాలిక విదానమే కానీ శాశ్వ్తత పరిష్కారం కాదు

Related Posts

వాస్తు ప్రకారం – గృహాలంకరణ | Home According to Vasthu in Telugu

వాస్తు ప్రకారం పూజగది ఎటువైపు ఉండాలి?

వాస్తు ప్రకారం అద్దాలు ఎలా అమర్చాలి?

వాస్తు ప్రకారం విద్యుత్ పరికరాలు ఎలా అమర్చాలి?

వాస్తు ప్రకారం ఫర్నిచర్ ఎక్కడ అమర్చాలి?

దేవాలయపు నీడ ఇంటిపై పడకూడదా? | Why Shadow of a Temple Should not Fall on the House

వాస్తు దోషాలను, నర దృష్టిని నివారించే శుభ దృష్టి గణపతి | Vasthu Dosa and Nara Drishti Nivarana in Telugu

వాస్తు ప్రకారం హాలు ఎటువైపు ఉంటే మంచి జరుగుతుంది

వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో దేవతా విగ్రహాలు/పటాలు ఏ దిక్కున ఉండాలి? | Facing Direction of God Idol in Home According to Vastu in Telugu

వ్యాపారస్తులు ఇలా ఎందుకు చేస్తారు ? | Why do Business People do it in Telugu

ఏ రాశి వారికి ఏ దిక్కున ఉన్న ద్వారం మంచిది ? | Direction of Main Door as per Individual Zodiac Sign in Telugu

ఇంటికి గుమ్మాలు, కిటికీలు ఎన్ని వుండాలి ?

వాస్తు ప్రకారం వీధిపోట్లు ఉన్నా కూడా ఎలాంటి ఇల్లు కొనవచ్చు ? | vaastu tips before buying road hit plot junction

వాస్తు దోష నివార‌ణకు యంత్రము | Vastu Dosh Nivaran Yantra in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here