దేవతా విగ్రహాలకు ఎలా నమస్కరించాలి? | How to Worship Goddess idol in Telugu

1
5763
worship hindu deities / దేవతా విగ్రహాలకు ఎలా నమస్కరించాలి?
Worship Hindu Deities

Worship Hindu Deities / దేవతా విగ్రహాలకు ఎలా నమస్కరించాలి?

(Worship Hindu Deities). మున్ముందుగా అవి విగ్రహాలనే భావన వదిలేసి అక్కడ జీవ చైతన్యమూర్తి నిలబడి (కూర్చుని) ఉందనే భావనను పెంచుకోవాలి. ఆపైన ఆ దేవతామూర్తికి సూటిగా ఎదురుగా కాక ఒకింత పక్కకు జరిగి, ఇతర భక్తులకు ఇబ్బంది కలగని రీతిలో నమస్కరించుకోవాలి. సాష్టాంగ వందనం చేయదలుచుకుంటే వాహనమూర్తి వెనక్కు వెళ్లి చేసుకోవాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు తన పాదాలు అక్కడున్న ఇతర దేవతా విగ్రహాలకు ఎదురుగా రాకూడదు. అలా వచ్చేటట్లుంటే ఆచోట సాష్టాంగ వందనం మాని, కరపుటాలతో అంజలీకరణ నమస్కారమే చేసుకోవాలి (చేతులు జోడించి నమస్కరించాలి).

Related Posts:

Whom should we worship first during Nitya Puja?

Which is the most prominent way to worship among Puja, Stotra, and Meditation?

సంక్రాంతికి ఎదుల్ని ఎందుకు పూజించాలి? | Why Should we Worship Bulls on Sankranti in Telugu?

How to Worship of cluster fig tree?

దేవతా విగ్రహాలకు ఎలా నమస్కరించాలి? | How to Worship Goddess idol in Telugu

Why our worships are not fruitful?

Gods and goddesses to be worshipped on each Tithi

ఏ తిథినాడు ఏ దేవుని పూజించాలి? | Worship Of God According To tithi in Telugu

రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల కలిగే శుభాలు | Worshipping Peepal (Raavi Chettu) Tree

మనం చేసే కొన్ని పూజలు ఎందుకు ఫలించవు? | Why Some Worships Not Fruitful in Telugu

Why do Hinduism has the aspect of worshipping Nature?

శివారాధన ఎలా చేయాలి? | LORD SHIVA WORSHIP in Telugu

కాల సర్పదోషాన్ని నివారించే కుక్కి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు | Worship Kukki Subrahmanya to avoid Kala Sarpa Dosha in Telugu

దైవరాధన ఎలా చెయ్యాలి ? | How to Do Worship In Telugu

గణపతి ఆరాధన ఎలా చేయాలి? | How to Worship lord Ganesh in Telugu?

ప్రార్థన చేయు విధానములు ఎన్ని రకములు | Different Ways Of Worship in Telugu

పూజ చేసేటప్పుడు అనుసరించవలసిన నియమాలు ఏమిటి ? What are the Rules to Follow When you Worship in Telugu?

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here