శివారాధన ఎలా చేయాలి? | LORD SHIVA WORSHIP in Telugu

0
24056
Curd Abhishekam to Lord Shiva
LORD SHIVA WORSHIP

LORD SHIVA WORSHIP

Back

1. శివారాధన ఎవరు చేయొచ్చు?

అందరూ శివారాధనకు అర్హులు కారు.అలాగని శివారాధనకు అర్హులు కావాలంటే కావలసింది మతమో, కులగోత్రాలో కాదు. శివారాధన చేయాలంటే ఆ ఆరాధకుడు కూడా శివుడే అయి ఉండాలి. “నా రుద్రో రుద్రమర్చయేత్” అని శాస్త్ర వాక్యం. 

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here