తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం టికేట్లు లేకపొయిన ఇలా దర్శనం టికేట్లు పొందవచ్చు | Tirumala Free Darshan Tickets

If You Do Not Have Rs 300 Special Darshan Tickets Then How to Get Darshan With Free Tickets మీకు రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టిక్కెట్లు లేకపోతే, ఉచిత టిక్కెట్లతో దర్శనం ఎలా పొందాలి?! కలియుగ వైకుంఠం అయిన తిరుమలలో ఇప్పుడు భక్తుల రద్దీ సాధరణంగా ఉంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌ కంపార్టుమెంట్ల గదులలో వేచివుండాల్సిన అవసరం లేకుండా భక్తులు నేరుగా శ్రీవారి దర్శన చేసుకోవచ్చు. నిన్న అనగా సోమవారం 65,904 … Continue reading తిరుమల శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనం టికేట్లు లేకపొయిన ఇలా దర్శనం టికేట్లు పొందవచ్చు | Tirumala Free Darshan Tickets