దీపావళి ప్రమిదల్లో ఎన్ని వత్తులు ఉండాలి? వాటి ఫలితాలు ?! | How Many Wicks Should be Lit in Diwali Deeparadhan

0
6271

12196143_923231834428286_5481681020260559758_n

How Many Wicks Should be Lit in Diwali Deeparadhan & Their Results

1వెలుగుల దీపావళి

దీపావళి నాడు దీపాలు లేదా దివ్వెలు పెడుతుంటాము. దీపంలో దేవతలున్నారు, వేదాలు ఉన్నాయి, శాంతి ఉంది, కాంతి వుంది.

ఇంతటి విశిష్ట దీపాన్ని నేరుగా అగ్నిపుల్లతో వెలిగించకూడదు. మరొక దీపం ద్వారా ప్రత్యేకంగా ముందుగా వెలిగించి పెట్టుకున్న దీపం నుంచి దీపారాధన చేయాలి.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here