ఈ రోజు – వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యం గురించి తెలుసా..? | Vaikunta Ekadasi Importance in Telugu

1
27429

Importance of Vaikunta Ekadasi

2. మంత్రము

ఏకాదశ్యాం నిరహారో భూత్వాహ మపరేహని !

భోక్ష్యామి పుండరీకాక్ష శరణం మే భవాచ్యుత !

అనే మంత్రాన్ని చెప్పి దేవునికి పుష్పాంజలిని సమర్పించాలి.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here