జనవరి నెలలో తిరుమలలో జరిగే ముఖ్యమైన పండుగలు & కార్యక్రమాలు

Important Festivals & Events in Tirumala in January Month జనవరి 02 : వైకుంఠ ఏకాదశి జనవరి 02 : స్వర్ణ రథం ఊరేగింపు జనవరి 02 : వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ప్రారంభం జనవరి 02 : అఖండ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం జనవరి 03 : స్వామి పుష్కరణి తీర్థం జనవరి 03 : చక్ర స్నానం జనవరి 06 : పౌర్ణమి గరుడ సేవ జనవరి 07 : ప్రణయ … Continue reading జనవరి నెలలో తిరుమలలో జరిగే ముఖ్యమైన పండుగలు & కార్యక్రమాలు