హిందూ మతమా? హిందూ ధర్మమా? | Hinduism is Religion or Dharma in Telugu

0
3649
om2
హిందూ మతమా? హిందూ ధర్మమా? | Hinduism is Religion or Dharma in Telugu

హిందూ మతమా? హిందూ ధర్మమా? | Hinduism is Religion or Dharma in Telugu

Back

1. మతం అంటే?

Hinduism is Religion or Dharma – ఒకే రకమైన కొన్ని ఆలోచనలను ఆమోదించేవాళ్ళంతా ఒక మతస్తులు. ప్రకృతి, భగవంతుడు, భక్తి, దేశం, ఆచార వ్యవహారాలు  మొదలైన విషయాల పట్ల ఆ మతం లోని వారందరికీ ఒకే అభిప్రాయం ఉంటుంది. అందరికీ వర్తించే విషయాల పట్ల ఒకే అభిప్రాయం కలిగి ఉన్న వాళ్ళంతా ఒక మతస్తులు అంటారు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here