పబ్లిక్ లో ముద్దు పెట్టుకుంటే తప్పేంటి?

0
470

మా ప్రేమని అందరి ముందు చూపిస్తే తప్పేంటి, పాత తరంవారు ఎందుకంతగా ఫీల్ అవుతున్నారు అని SRCC విద్యార్ధులు సద్గురుని ప్రశ్నించారు.

Is Public Display of Affection (PDA) right or wrong? why Y generation people unable to accept our affection?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here