తుమ్ము అశుభమా | is Sneezing Bad Omen in Telugu

0
7441
is-sneezing-bad-omen
తుమ్ము అశుభమా | is Sneezing Bad Omen in Telugu
Back

1. తుమ్ము అశుభమా

ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు బైటికి వెళ్లాలని అనుకునేవారు ఆగి పోతారు. ఆ సమయం లో ఏదైనా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే దానిని వాయిదా వేస్తారు. మరి కొందరు ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు పక్కనవారు తుమ్మితే ఆ మాట సత్యం అంటారు. నిజానికి తుమ్ము అశుభమా? కాదా? అసలు తుమ్ములు ఎందుకొస్తాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here