మీ జన్మనక్షత్రముద్వారా మీ జన్మ నామాన్ని తెలుసు కోవచ్చు.. | Baby Names as per Janam Nakshatram in Telugu

6
18360
Starsinthesky
మీ జన్మనక్షత్రముద్వారా మీ జన్మ నామాన్ని తెలుసు కోవచ్చు.. | Baby Names as per Janam Nakshatram in Telugu

మీ జన్మనక్షత్రముద్వారా మీ జన్మ నామాన్ని తెలుసుకునే విధంగా నక్షత్రాలు వాటికి సూచించబడిన అక్షరాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.
అశ్విని – చు, చే, చో, లా
భరణి – లీ, లూ, లే, లో
కృత్తిక – ఆ, ఈ, ఊ, ఏ
రోహిణి – ఓ, వా, వీ, వు
మృగశిర – వే, వో, కా, కీ
ఆరుద్ర – కూ, ఘ, జ్ఞ, ఛ
పునర్వసు – కే, కో, హా, హీ
పుష్యమి – హూ, హే, హో, డ
ఆశ్రేషా – డీ, డూ, డే, డో
మఖ – మా, మీ, మూ, మే
పుబ్బ – మో, టా, టీ, టూ
ఉత్తర – టే, టో, పా, పీ
హస్త – పూ, షం , ణా, ఠా
చిత్త – పే, పో, రా, రీ
స్వాతి – రూ, రే, రో, తా
విశాఖ – తీ, తూ, తే, తో,
అనురాధ – నా, నీ, నూ, నే
జ్యేష్ఠ – నో, యా, యీ, యూ
మూల – యే, యో, బా, బీ
పూర్వాషాఢ – బూ, ధా, ఫా, ఢ
ఉత్తరాషాఢ – బే, బో, జా, జీ
శ్రవణం – జూ, జే, జో, ఖ
ధనిష్టా – గా, గీ, గూ, గే
శతభిషం – గో, సా, సీ, సూ
పూర్వాభాద్ర – సే, సో, దా, దీ
ఉత్తరాభాద్ర – దూ, శ్యం , ఝ, థ
రేవతి – దే, దో, చా, చీ

ఉదాహరణకు మీరు స్వాతి నక్షత్రం లో జన్మించారనుకోండి చిత్తా నక్షత్రానికి ఇవ్వబడిన అక్షరాలు రూ, రే, రో, తా మొదటి పాదములో జన్మించిన వారి జన్మనామం పే అక్షరముతో ప్రారంభమవుతుంది. అంటే.. రూప, రూపేశ్, ఈ విధంగా ఆయా నక్షత్ర పాదాలలో జన్మించిన వారికి ఆయా జన్మనామాలు ఏర్పడతాయి. పేరు మొదట్లో ద్వంద్వాక్షరం వచ్చినట్లయితే మొదటి అక్షరమును విడిచి రెండవదానినే జన్మనామాక్షరముగా గ్రహించవలెను.

6 COMMENTS

  1. teliyani vishayalu telusukunnamu meeku sada pranamulu guruvugaru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here