హనుమంతుడు చెప్పిన జయ మంత్రము

0
6851
హనుమంతుడు చెప్పిన జయ మంత్రము
Jaya Mantra

Jaya Mantra Hanuman

Back

1. జయమంత్రము ఎప్పుడు చెప్పబడింది?

అశోక వనం లో రాక్షసులను ఎదురుకొన్న హనుమ ముందుగా చెప్పిన మంత్రము జయ మంత్రము.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here