కాల సర్ప యోగములు ఎన్ని రకాలు? | How Many Types of Kaala Sarpayogamulu in Telugu

0
3878

Vijayanagar_snakestone
సర్ప యోగములు మొత్తం 12 రకాలు

1.)అనంత కాల సర్ప యోగము
2.)గుళిక కాల సర్ప దోషం
3.)వాసుకి కాల సర్ప దోషం
4.)శంక పాల కాలసర్ప దోషం
5.)పద్మ కాలసర్ప దోషం
6.)మహా పద్మ కాలసర్ప దోషం
7.)తక్షక కాలసర్ప దోషం
8.)కర్కోటక కాలసర్ప దోషం
9.)శంఖచూడ కాలసర్ప దోషం
10.) ఘటక కాలసర్ప దోషం
11.) విషక్త, లేక విష దాన కాలసర్ప దోషం
12.) శేషనాగ కాలసర్ప దోషం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here