కాళికాష్టకం | kalikashtakam

0
1826
కాళికాష్టకం | kalikashtakam
కాళికాష్టకం | kalikashtakam

కాళికాష్టకం | kalikashtakam

గలదృక్త ముండావలీ కంఠమాలా

మహోఘోర రావా సూదంష్ట్రా కరాలా

వివస్త్రా శ్మశానాలయా ముక్త కేశీ

మహా కామాకులా కాళికేయం.    |1 |

 భుజే వామయుగ్మే శిరోsసిం దధానా

వరం దక్షయుగ్మేsభయం వై తథైవ

సుమధ్యాsపి తుంగస్తనాభార నమ్రా

లసదృక్త సృక్కద్వయా సుస్మితాస్యా | 2 |

శవద్వంద్వ కర్ణావటంసా సుకేశీ

లసత్ప్రేటపాపిమ్ ప్రయుక్తైక కాంచీ

శవాకార మంచాధి రూఢా శివాభిశ్

చతుర్దిక్షు శబ్దాయమానాs భీరేజే |3|

విరచ్యాధిదేవాస్త్ర యస్త్రేగుణాస్త్రీన్

సమారాధ్యకాళీం ప్రధానా బభూభూమ్

అనాదిం సూరాదిం మఖాదిం భావాదిం

స్వరూపం త్వదీయమ్ నవిందంతి దేవాః | 4 |

జగన్మోహనీయం తు వాగ్వాదినీయం

సుహృత్పోషిణీ శత్రు సంహారణీయం

వచస్తంభనీయం కిముచ్చాటనీయం

స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |5|

ఇయం స్వర్గదాత్రీ పునః కల్పవల్లీ

మనోజాస్తు కామాన్  యథార్థం ప్రకుర్యాత్

తథాతే కృతార్థా భవంతీతి నిత్యం

స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |6|

 సురాపానమత్తా  సుభక్తానురక్తా

లసత్పూతచిత్తే సదావిర్భవత్తే

జపాధ్యానపూజా సుధాధౌతపంకా

స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |7|

చిదానంద కందం హసన్మందమందం

శరచ్చంద్రకోటి ప్రభాపుంజ బింబం

మునీనాం కవీనామ్ హృదిద్యోతయంతం

 స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |8|

మహామేఘ కాళీ సురక్తాపి శుభ్రా

కదాచిద్విచిత్రాకృతిర్యోగమాయా

నబాలా నవృద్ధా నా కామాతురాపి    

స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |9 |

క్షమస్వాపరాధం మహా గుప్తభావం

మాయాలోకమధ్యే ప్రకాశికృతమ్ యత్

తవధ్యానపూతేన చాపల్యభావాత్

స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |10|

యదిధ్యాన యుక్తం పఠేద్ యో మనుష్యస్

తదా సర్వలోకే విశాలో భవేచ్చ

గృహేచాపి సిద్ధిర్మృతేచాపి ముక్తిః

స్వరూపం త్వదీయం న విందంతి దేవాః |11|

||ఇతి శ్రీ మద్ శంకరాచార్య విరచితం శ్రీ కాళికాష్టకం సంపూర్ణం ||    

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here