కామాక్షీ దీపం గురించి తెలుసా? | Kamakshi deepam In Telugu

0
17356

kamatchi-vilakku-kamakshi-vilakku

Back

1. కామాక్షీ దీపం

కామాక్షీ దీపం అంటే దీపపు ప్రమిదకు గజలక్ష్మీ చిత్రం ఉంటుంది. ఈ దీపానికి గజలక్ష్మీ దీపం అనికూడా పేరు. ఆ దీపపు వెలుగులో కామాక్షీ దేవి నిలిచి ఉంటుంది. కనుక కామాక్షీ దీపం అంటారు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here